antet

Proiectul cultural "Comori din Ţara Codrului" şi-a propus ca obiectiv principal promovarea prin metode inovatoare a patrimoniului cultural local şi naţional în zona de descoperire a acestuia, în cazul de faţă în zona numită Ţara Codrului, localitatea Oarţa de Sus, o zonă bogată în tradiţii, istorie şi descoperiri arheologice, dar din păcate defavorizată din punct de vedere cultural în momentul de faţă. În acest sens muzeul doreşte să desfăşoare în colaborare cu partenerii săi mai multe acţiuni culturale interdisciplinare în Oarţa de Sus structurate astfel:


Organizarea unei expoziţii temporare intitulată "Tezaurul de denari romani de la Oarţa de Sus" care le va face cunoştinţă localnicilor, în special celor mai tineri, cu tezaurul de denari romani imperiali descoperit în sat pe locul numit "Ograde". Acest tezaur este foarte important pentru comunitatea arheologică din România, fiind cel de al șaselea tezaur roman descoperit în Transilvania în afara limes-ului roman, și singurul care se mai află azi într-o colecție muzeală din țară. Tezaurul este compus din 307 monede de argint, dintre care una singură este o drahmă,iar restul sunt denari. Prin aducerea tezaurului "acasă" Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş încearcă să îi sensibilizeze pe localnicii din Oarţa de Sus de valoarea istorică, documentară a acestuia, să îi conştientizeze cu privire la importanţa protejării patrimoniului arheologic, dat fiind faptul că localitatea este printre cele mai bogate din judeţ în ceea ce priveşte numărul de situri arheologice. Expoziţia va fi structurată pe două secţiuni: secţiunea 1 care va cuprinde expunerea monedelor din tezaur în două vitrine; secţiunea 2 va cuprinde un număr de 20 de panouri cu dimensiunile de 1,00X 0,60 m, modul de expunere al acestora fiind pe şevalete. Din cele 20 de panouri, 4 panouri vor cuprinde informaţii despre istoricul descoperirii şi cercetării tezaurului, fotografii din timpul săpăturilor, iar pe 16 panouri vor fi reprezentate imaginile mărite ale monedelor (avers şi revers) reprezentative pentru tezaur şi va fi redată legenda care se regăseşte pe monezile respective. La vernisajul expoziţiei vor fi prezenţi de asemenea 4 membrii ai asociaţiilor partenere care vor fi îmbrăcaţi conform epocii, ei purtând atât piese vestimentare, podoabe şi alte accesorii specifice civilizaţiei dacice cât şi civilizaţiei romane (câte un model de vestimentaţie feminină şi masculină pentru fiecare civilizaţie). Expoziţia va fi vernisată la şcoala din sat, pentru ca ulterior să fie mutată la casa-muzeu din sat cu ocazia "şezătorii" organizate aici, iar după încheierea proiectului cultural, panourile vor rămâne definitiv la Centru de Informare Turistică situat pe teritoriul comunei.


Realizarea unui panou informativ de circa 2,00 X 1,00 m care să cuprindă toate siturile arheologice cercetate din Oarta de Sus şi care să fie montat pe teritoriul satului. Acest panou informativ va conţine lista siturilor arheologice cercetate din sat, fiecare sit fiind însoţit de o scurtă descriere a locaţiei sale, informaţii despre cercetările arheologice desfăşurate şi despre vestigiile materiale descoperite, imagini ale pieselor arheologice reprezentative pentru sit.


Realizarea unei prezentări (în format electronic) care să cuprindă toate siturile arheologice cercetate la Oarţa de Sus şi care va fi pusă la dispoziţia Primăriei comunei Oarţa de Jos, comună din care face parte satul Oarţa de Sus, pentru a fi disponibilă celor interesaţi atât pe site-ul web al Primăriei cât şi la Centrul de Informare Turistică. De asemenea această prezentare în format electronic va putea fi consultată de cei interesaţi şi pe paginile web ale muzeului şi ale partenerilor din cadrul proiectului.


Montarea unor plăcuţe decorate cu motive etnografice specifice Ţării Codrului la casele si clădirile din sat (294 la număr). Plăcuţele vor fi realizate pe suport forex, format A4 şi vor conţine pe lângă numărul imobilului respectiv şi elemente de decor preluate din rândul motivelor populare întâlnite în zona Codrului.


Constituirea unei clase de patrimoniu ca activitate cultural - educativă extrașcolară pe tema patrimoniului arheologic și a memoriei sit-urilor arheologice. Constituirea clasei de patrimoniu se va face pe baza opțiunilor elevilor, cu sprijinul unui profesor coordonator din școala din sat. Clasa va fi formată din minimum 15 elevi şi activitatea clasei de patrimoniu se va desfășura pe trei teme date, pe firul istoriei. Elementul comun al fiecărei teme este că de fiecare dată vom urmări cunoașterea sitului arheologic, a materialului arheologic descoperit, a legendelor și poveștilor legate de memoria locului unde s-a făcut descoperirea. Cele trei teme sunt: a) Descoperirea arheologică a așezării neolitice și epoca dacică de pe ”Măgura”; b) Complexul de cult de pe ”Ghiile Botii” din epoca bronzului; c) Tezaurul de denari imperiali romani descoperit pe „Ograde”.


Ateliere de lucru şi creaţie care au ca scop inserția creativă a activităților desfășurate în cadrul clasei de patrimoniu, de exploatare și aducere în atenția copiilor a patrimoniului arheologic şi etnografic local. Vor fi organizate un număr de 4 ateliere de lucru şi creaţie având următoarele teme: a) Atelier de lucru şi creaţie pe tema "Motivul etnografic al pomului de Crăciun"; b)Atelier de lucru şi creaţie pe tema "Ceramica preistorică, antică şi de Băiţa"; c) Atelier de lucru şi creaţie pe tema "Ţesut şi cusut în vremuri de demult"; d) Atelier de lucru şi creaţie pe tema "Echipamentul militar antic - confecţionare armuri". Atelierele vor fi organizate şi dotate cu întreg arsenalul de unelte necesare prezentării şi funcţionării în bune condiţii a acestora de către asociaţiile partenere din proiect. Atelierele desfăşurate se vor adresa tuturor elevilor din şcoala din Oarţa de Sus, dar mai ales elevilor care vor face parte din clasa de patrimoniu. Participanţii la atelierele de lucru şi creaţie vor primi diplome şi suveniruri sub formă de magneţi cu reprezentări ale monedelor din tezaurul descoperit în sat.


Vizită la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş (desfăşurată de către copiii din clasa de patrimoniu) în scopul documentării, pentru a vedea pe viu diferite artefacte arheologice descoperite la Oarța de Sus. Pe lângă expoziţiile muzeului se va vizita şi laboratorul de restaurare şi conservare, copiii având astfel posibilitatea să intre în contact cu toate categoriile de specialişti ce activează într-un muzeu, să îşi facă o imagine cât mai completă în ceea ce priveşte întreaga muncă de cercetare, conservare, valorificare şi protejare a patrimoniului arheologic.


Ziua Porţilor Deschise pe şantierul arheologic Oarţa de Sus "Măgura" care se adresează în primul rând elevilor din clasa de patrimoniu, dar şi întregii comunităţi din sat. Şantierul arheologic de pe dealul Măgura, va putea fi vizitat de către oricine îşi doreşte acest lucru, arheologii de la muzeu prezenţi aici la săpături fiind la dispoziţia celor interesaţi, răspunzând la întrebările acestora şi realizând scurte prezentări ale sitului arheologic, dar şi ale uneltelor şi metodelor de lucru folosite în munca de cercetare.


"Şezătoare" organizată la casa-muzeu din sat la care va fi invitată să participe întreaga comunitate. Cu această ocazie, pe lângă expoziţia "Tezaurul de denari romani de la Oarţa de Sus" care va fi mutată aici de la şcoală, va fi organizată o expoziţie cu rodul muncii depuse de copiii de la şcoala din sat în cadrul atelierelor de lucru şi creaţie, iar oamenii din sat care au participat la săpăturile arheologice de acum 30 de ani vor fi invitaţi să împărtăşească cu cei prezenţi amintirile şi poveştile lor legate de descoperirea unuia dintre cele mai importante tezaure monetare de pe teritoriul României în ceea ce priveşte epoca romană în afara graniţelor Imperiului Roman (în afara provinciei romane Dacia). Întreaga "şezătoare" va fi moderată chiar de autoarea acestei descoperiri importante, doamna Georgeta Maria Iuga, asistent coordonator în cadrul proiectului nostru. Acest moment al "şezătorii" se va constitui într-un veritabil document de istorie orală, conţinând mărturiile, viziunea proprie a fiecărui participant asupra cercetărilor arheologice desfăşurate în urmă cu 30 de ani, întregul evenimnet fiind înregistrat cu camere video şi păstrat ulterior în arhivele Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, el fiind de asemenea pus şi la dispoziţia Primăriei locale.

antet